Rent vatten är livsviktigt

Vatten är en förutsättning för att vi ska överleva. Tyvärr är rent vatten en bristvara i stora delar av världen trots att vi i Sverige är bortskämda med fri tillgång på dricksvatten. Men även du som bor här i Sverige bör vara förberedd på att det kan bli vattenbrist eller att vattnet kan bli förorenat.

vattenreningVatten är ett grundläggande behov för alla människor. När vi inte har tillgång till vatten blir vi snabbt uttorkade och riskerar att bli mycket dåliga efter bara några dagar. I takt med klimatförändringarna blir vattenbristen mer akut i många av världens länder. Det här leder till brist på livsviktigt dricksvatten men påverkar också möjligheterna till jordbruk och djurhållning. Sverige har länge varit förskonat från vattenbrist men under senare år har klimatförändringarna med varmare somrar börjat påverka tillgången på grundvatten. Det här leder inte bara till bevattningsförbud utan kan på sikt vara ett hot mot möjligheten att få rent dricksvatten i kranen. Genom att investera i hela utbudet av Sawyer produkter för vattenrening kan du får rent vatten överallt.

Förbered dig på vattenbrist och föroreningar

Även om det under de närmsta åren knappast kommer att uppstå varaktig brist på rent dricksvatten i Sverige kan tillfälliga störningar och föroreningar uppstå med kort varsel. I närtid drabbades till exempel Östersund av ett utbrott av parasiten Cryptosporidium hominis efter att dricksvattnet förorenats. Cirka 27 000 personer blev infekterade under utbrottet som varade i tre månader.

Det finns några viktiga men enkla åtgärder du kan vidta för att minimera risken för att du står helt utan vatten vid ett avbrott:

  • Ha tillgång till vattenrening. Då kan du rena vatten du hittar ute i naturen från till exempel hav eller sjöar.
  • Lagra vatten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att varje hushåll ska klara sig själv i minst 72 timmar vid en kris. Räkna på att en vuxen människa behöver minst 2-3 liter dricksvatten per dag. Förvara vattnet i rengjorda dunkar eller plastflaskor i frysen.
  • Ha möjlighet att koka vatten även vid strömavbrott. Ett enkelt spritkök är ett minimum i beredskapslådan.

Om du följer rekommendationerna ovan så har du goda förutsättningar att klara ett kortare eller längre avbrott i vattenförsörjningen.