Välkommen!

Om Water Festival
Denna sida handlar om vattenfestivalen som hölls i Stockholm i augusti år 1991 till 1999. Festivalen är kanske framför allt känd för de artister som uppträdde där, samt för att ett Jas 39 Gripen-plan kraschade på Långholmen 1993. Det är dock andra aspekter av festivalen som lever kvar idag, nämligen arrangemanget Stockholm Water Week, som fortfarande hålls i augusti varje år, och då ett flertal miljöpriser delas ut.

Vatten

Festival

Nöje

Stockholms Vattenfestival

Under åtta års tid, i augusti varje år mellan 1991 och 1999, hölls Vattenfestivalen i Stockholm, Stockholm Water Festival. Festivalen präglades av en stor mängd arrangemang, med en stor bredd. I samband med festivalen delades miljöpriset Stockholm Water Prize ut, och det var tänkt att hela festivalen skulle ha en miljöinriktning. 1999 lades det bolag som arrangerade festival ner, då kostnaderna för att driva det var alltför stora. Därmed blev det inga fler vattenfestivaler i Stockholm.

 

Festivalens arv

De vetenskapliga aspekterna av Vattenfestivalen lever dock vidare. I augusti varje år äger konferensen World Water Week in Stockholm rum. Konferensen lockar cirka 2400 besökare varje år, för att diskutera problem och lösningar kopplade till vattensituationen i världen. Bland deltagarna finns forskare, representanter för näringslivet, ideella organisationer och politiker. På konferensen delas även flera priser på vattenområdet ut, dessa är
•    Stockholm Water Prize, delas varje år ut till en aktör som lämnat ett väsentligt bidrag till bevarandet av världens vattenresurser. Priset har delats ut till forskare, organisationer, institutioner och företag.
•    Stockholm Junior Water Prize, som delas ut till en forskare i åldern 15 till 20 år som genomfört ett projekt inriktat på vattenforskning inom miljö, teknik eller naturvetenskap.
•   Svenska Juniorvattenpriset, är den svenska uttagningen till ovan nämnda pris. Priset delas ut till en svensk under 20 år som ännu inte påbörjat sina universitetsstudier, men som genomfört ett projekt inom vattenmiljöområdet.
•    Stockholm Industry Water Award, ges till ett företag eller till en annan industriaktör som arbetar för en hållbar vattenförvaltning, med minskad vattenanvändning och miljöpåverkan.
•    Swedish Baltic Sea Water Award, delas ut till en aktör, statlig, privat eller ideell, som bidragit till att förbättra marinmiljön i Östersjöregionen.
•    WASH Media Award, delas vartannat år ut till en journalist som i sitt arbete belyser frågor inom området vatten, sanitet och hygien.